Repetitie-locatie

Repetities vinden wekelijks plaats op donderdagavond tussen 20:15 en 22:00 uur. Na afloop is er gelegenheid nog iets te drinken.